เจ้าของสนาม

ใส่ตัวเลขอย่างเดียว

รายละเอียดสนาม

ใส่ตัวเลขอย่างเดียว

ใส่ตัวเลขอย่างเดียว

ช่องทางการตลาด หรือโปรโมทชั่นต่างๆ

สามารถใส่เบอร์ติดต่ออื่นๆ ได้

เช่น ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ, เช่ารองเท้าสตั๊ด เป็นต้น

มี 1 สนามที่ให้บริการ

เช่น ทุกวันชั่วโมงละ 1,500 บาท หรือวันจันทร์ถึงศุกร์ ชั่วโมงละ 1,500 บาท และเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงละ 1,000 บาท เป็นต้น