การรับประกันการจอง

สำหรับการจองสนามผ่าน Application KickDudes โดยการชำระผ่านการโอนหรือชำระผ่านบัตรเครดิต User จะได้รับประกันการจองทุกครั้ง หากพบว่า การจองสนามที่ได้รับการยืนยันไว้แล้ว (มีการออกใบเสร็จ Booking) เป็นอันต้องมีการยกเลิกเนื่องด้วย 2 กรณี ดังนี้

  1. เมื่อถึงกำหนดเวลาตามที่ท่านได้จองไว้ ทางสนามไม่สามารถให้ท่านเข้าใช้สนามที่ท่านจองในช่วงเวลานั้นๆได้ ให้ติดต่อ Call Center ของเราทันที ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จ Booking ที่ทาง KickDudes ออกให้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สัมพันธ์แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยทันที หาก Match นั้น ต้องเป็นอันยกเลิก ทาง KickDudes ยินดีคืนเงินให้กับท่านเต็มจำนวน พร้อมทั้งมอบ Gift voucher ในการเล่นฟรีในครั้งต่อไป (มูลค่ามากกว่า หรือเทียบเท่า Booking ที่ยกเลิก) และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกจากทาง KickDudes
  2. มีการแจ้งล่วงหน้า (ก่อนถึงเวลาจองสนามอย่างน้อย 1 วัน) จากสนามไม่ว่ากรณีใดๆ ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ KickDudes จะติดต่อท่านไปเพื่อแจ้งเหตุอันต้องมีการยกเลิก พร้อมหาสนามอื่นๆในช่วงเวลาเดิม หรือสนามเดิมแต่เปลี่ยนช่วงเวลาใหม่ให้กับท่าน และมอบส่วนลดอีก 10% ทันที หากท่านต้องการยกเลิก Match การเตะนั้น ทาง Kickdudes ยินดีคืนเงินให้กับท่านเต็มจำนวน พร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆ จาก KickDudes

การรับประกันความปลอดภัยในการชำระเงิน

ระบบการชำระเงินของ KickDudes รับประกันการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและรับประกันความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต ผ่าน Application KickDudes โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย SSL หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ทางโทรศัพท์

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาจองสนาม หรือยกเลิกการจองสนามของท่านได้ ตามที่กำหนดไว้ คือ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาจองสนาม ที่ระบุไว้ใน Booking (ใบเสร็จ) โดยท่านสามารถกระทำได้โดยติดต่อ Call Center ตามหมายเลขที่ปรากฏบน Booking (ใบเสร็จ) เท่านั้น ทางเจ้าหน้าที่สัมพันธ์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองให้ท่าน พร้อมแจ้งเงื่อนไขในการคืนเงินให้กับท่านต่อไป

ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง ตามเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น (24 ชั่วโมงการเวลาเตะ) ทางเราจะถือว่าการจองสนามนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายหลังให้กับท่านไม่ว่ากรณใดๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางสนามในอีกทางหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในการจองสนาม จะต้องกระทำผ่าน Call Center ของ KickDudes ตามเลขหมายที่ปรากฏบน Booking (ใบเสร็จ) เท่านั้น ภายในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่ 09.00 น. - 22.00 น.

นโยบายการคืนเงิน

KickDudes มีกระบวนการการคืนเงินให้กับท่านที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดต่อเราโดยวิธีดังต่อไปนี้
Call Center : 02-720-3310
E-mail : dudes@kickdudes.com
Line : @kickdudes

  1. กรณีสนามยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ในกรณีนี้ ทาง KickDudes จะทำการคืนเงินจองเต็มจำนวนให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง Gift Voucher ในการเล่นฟรีในครั้งต่อไป (มูลค่าเท่ากับ Booking ที่ยกเลิก) และสิทธิพิเศษอื่นๆ จากทางเรา (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารบัตรเครดิตนั้นๆ โดยไม่หักค่าค่าใช้จ่ายใดๆ)
  2. กรณีมีการแจ้งล่วงหน้าสำหรับการยกเลิกของสนาม ในกรณีนี้ทาง KickDudes จะทำการคืนเงินจองเต็มจำนวนให้กับท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสิทธิพิเศษจาก KickDudes
  3. กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกการจองภายในเวลาที่กำหนดไว้ (24 ชั่วโมงก่อนเตะ) ในกรณีนี้ ทาง KickDudes จะทำการคืนเงินจองให้กับท่านโดยจะทำการหักเงิน 25 บาท จากการชำระคืน (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะดำเงินการไปตามขั้นตอนของธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตนั้น โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)